Wystąpił błąd związany z siecią lub wystąpieniem podczas ustanawiania połączenia z serwerem programu SQL Server. Nie można odnaleźć serwera lub jest on niedostępny. Sprawdź, czy nazwa wystąpienia jest poprawna i czy konfiguracja serwera programu SQL Server zezwala na połączenia zdalne. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Błąd podczas lokalizowania określonego serwera/wystąpienia) Colloquium Biometricum (Online)
Colloquium Biometricum (Online)
PL ISSN 2450-8241

2018
Colloquium Biometricum
1970

Wersja polska English version

czasopismo naukowe
scientific journal

Wcześniejsze tytuły (Earlier titles):
2007 - 2015: Colloquium Biometricum (PL ISSN 1896-7701)
1995 - 2006: Colloquium Biometryczne (PL ISSN 1642-3984)
1970 - 1994: Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii ()