Witamy na stronie czasopisma Colloquium Biometricum

2018
Colloquium Biometricum
1970

Colloquium Biometricum (Online) (PL ISSN 2450-8241) jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego od 1970 roku, wydawanym z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Colloquium Biometricum mogą być publikowane prace z dziedziny biometrii i statystyki matematycznej zastosowanych w naukach przyrodniczych. Pożądane jest, aby wyniki teoretyczne były ilustrowane danymi doświadczalnymi.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Punktacja MNiSzW: 8 pkt (2016); 8 pkt (2015); 4 pkt (2014); 4 pkt (2013); 5 pkt (2012); 6 pkt (2010); 4 pkt (2009); 2 pkt (2007)

Index Copernicus: 61,52 (2018); 57,52 (2016); 62,23 (2015); 60,67 (2014); 5,34 (2013); 5,08 (2012); 4,01 (2011)

Strona zawiera:
- Spisy artykułów od tomu 30
- Indeks słów kluczowych od tomu 30
- Abstrakty artykułów od tomu 30
- Pełne teksty artykułów od tomu 37
- Indeks autorów od tomu 30

Wcześniejsze tytuły czasopisma:
2007 - 2015: Colloquium Biometricum (PL ISSN 1896-7701)
1995 - 2006: Colloquium Biometryczne (PL ISSN 1642-3984)
1970 - 1994: Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii ()