Adres redakcji:

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
20-950 Lublin 1
skr. pocztowa 158
tel. (81) 531 9621
e-mail: colloquium.biometricum@up.lublin.pl

Sekretarz:

Joanna Tarasińska, e-mail: joanna.tarasinska@up.lublin.pl

Administrator strony:

Andrzej Bochniak, e-mail: andrzej.bochniak@up.lublin.pl