Wystąpił błąd związany z siecią lub wystąpieniem podczas ustanawiania połączenia z serwerem programu SQL Server. Nie można odnaleźć serwera lub jest on niedostępny. Sprawdź, czy nazwa wystąpienia jest poprawna i czy konfiguracja serwera programu SQL Server zezwala na połączenia zdalne. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Błąd podczas lokalizowania określonego serwera/wystąpienia) Colloquium Biometricum - Redakcja

Redakcja:

Redaktor naczelny: Zofia Hanusz (Lublin, Polska)

Sekretarz: Joanna Tarasińska (Lublin, Polska)

Rada naukowa:

Barbara Bogacka (Londyn, Wielka Brytania)
Johannes Forkman (Uppsala, Szwecja)
Arnaud Gauffreteau (Thiverval Grignon, Francja)
Małgorzata Graczyk (Poznań, Polska)
David Hampel (Brno, Czechy)
Mirosław Krzyśko (Poznań, Polska)
Ian Nevison (Edinburgh, Wielka Brytania)
Wiesław Pilarczyk (Poznań, Polska)
Takashi Seo (Tokio, Japonia)
Mirosława Wesołowska–Janczarek (Lublin, Polska)
Wiktor Witkovsky (Bratysława, Słowacja)
Ivan Žežula (Koszyce, Słowacja)